Agnieszka Chomicz

dr Agnieszka Chomicz

Wykształcenie

Dr Agnieszka Chomicz jest lekarzem specjalistą urologii (F.E.B.U.), ultrasonografistą wyspecjalizowanym w zakresie USG układu moczowego i męskiego układu płciowego, autorem doniesień i publikacji naukowych oraz kierownikiem dwóch działów w oficjalnym dwumiesięczniku Polskiego Towarzystwa Urologicznego – „Przeglądzie Urologicznym”.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich schorzeń urologicznych, w tym andrologią i ultrasonografią urologiczną. Wykonuje nowoczesne biopsje fuzyjne prostaty kierowane fuzją obrazów TRUS i mpMRI.

Doświadczenie

Specjalizację urologiczną odbywała w Niemczech i w Polsce, a część szkolenia specjalizacyjnego w Kilonii w Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel – pod kierunkiem Prof. Dr. Klaus-Peter Jünemann’a. Specjalizację urologiczną ukończyła w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie pod kierunkiem obecnego Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii – dr hab. n. med. Artura A. Antoniewicza. W 2018 roku zdała egzamin specjalizacyjny w urologii uzyskując tytuł the Fellow of the European Board of Urology (FEBU). Celem rozwoju zawodowego aktywnie uczestniczy kursach i sympozjach zagranicznych, m.in. w Londynie, Florencji, Kopenhadze, Pradze, Kilonii i.in
Dr Agnieszka Chomicz jest certyfikowanym ultrasonografistą urologicznym wykonującym badania USG standardowe i dopplerowskie: usg układu moczowego, usg przezodbytnicze prostaty (TRUS), usg przezbrzuszne prostaty (TAUS), usg moszny (jąder), usg prącia, usg cewki moczowej męskiej.
Specjalizuje się również w fuzyjnych i standardowych biopsjach prostaty pod kontrolą TRUS oraz innych zabiegach urologicznych.
Dr Agnieszka Chomicz przynależy do międzynarodowych towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU), Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonografii w Medycynie i Biologii (EFSUMB), Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU), Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA), Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU).

 

Udostępnij

  • Kategorie usług: Męska chirurgia intymna
  • Specjalizacja wykonywana: Andrologia, Urologia, USG
  • Specjalizacja naukowa: Andrologia, Urologia, Urologia, adrologia

Umów na konsultację
Szpital LUX MED Puławska