Piotr Sobiczewski

dr hab. n. med. Piotr Sobiczewski

Wykształcenie

Specjalista II stopnia z ginekologii i położnictwa i ginekologii onkologicznej.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie; Doktorat w Centrum Onkologii w Warszawie na temat leczenia guzów jajnika o granicznej złośliwości; Dyplom Europejski Laparoskopii Operacyjnej Uniwersytetu w Clermont-Ferrand we Francji;

Członek Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, European Society for Gynecologic Endoscopy, American Association of Gynecologic Laparoscopist, International Society for Gynecologic Cancer

Doświadczenie

Doświadczenie w zakresie ginekologii operacyjnej z zastosowanie technik małoinwazyjnych i klasycznych, histeroskopia diagnostyczna i operacyjna, chirurgia nowotworów narządów płciowych kobiecych, ultrasonografie i diagnostyka ginekologiczna, zastosowanie chirurgii małoinwazyjnej w ginekologii i ginekologii onkologicznej.

Autor prac naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Stypendysta Rządu Francuskiego w zakresie laparoskopii operacyjnej w ginekologii.

 

Udostępnij

  • Kategorie usług: Lekarze innych specjalności
  • Specjalizacja wykonywana: Ginekologia onkologiczna
  • Specjalizacja naukowa: Ginekologia i położnictwo

Umów na konsultację
Szpital LUX MED Puławska